Nou Torn de matí Torn de vesprada Torn de vesprada

ERASMUS +1MOBILITAT PER A IMPARTIR DOCÈNCIA : es refereix a la mobilitat de personal docent d'institucions d'ensenyament superior per a impartir docència en institucions d’ensenyament superior.

PER A REBRE FORMACIÓ: es refereix a la mobilitat de personal docent i no Docent d'institucions d'ensenyament superior per a rebre formació en institucions d'ensenyament superior i/o en empreses. 

Més informació a aquest document.

descarga

Nuevo-17    PROVES LLIURES


RESOLUCIÓ DE 21 de Desembre de 2015, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior de FP.


fp proves


 

 

 

 

Dates a tenir en compte:

Inscripció DEL 15 Al 26 DE FEBRER
Publicació llistat provisional 10 DE MARÇ
Reclamacions DEL 10 DE MARÇ Al 5 ABRIL
Publicació llistat definitiu 8 D'ABRIL
Sol.licitud anul.lació matrícula DEL 8 DE MARÇ Al 7 D'ABRIL
Proposta comisions avaluadores FINS A 12 D'ABRIL
Publicació orientacions i calendari proves 21 ABRIL
Realització proves lliures DEL 4 Al 10 DE MAIG 

 

 

CICLES:


ATENCIÓ PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA (LOE)
ATENCIÓ SANITÀRIA (LOGSE)
PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE (LOE)

COMERÇ INTERNACIONAL (LOGSE)
COMERÇ *INTERNAICONAL (LOE)
GESTIÓ DEL TRANSPORT (LOGSE)
TRANSPORT I LOGÍSTICA (LOE)

HORARI D'ATENCIÓ A CONSULTES (FINS Al 21 D'ABRIL)

DILLUNS I DIMECRES DE 18:15 H A 20.00 H.

Més informació al menú de Formació Professional, Proves Lliures

 

 
Corresponen a les dues convocatòries de Gener i Abril. Tots els alumnes de pendents hauran d'acudir a la SUM.
 
descarga

Cercador

Mapa Web

Saturday the 6th. . Hostgator coupon